Life Actions by Nikos Doulamis & Xenia Georgiadou - Facebook

Life Actions by Nikos Doulamis & Xenia Georgiadou - Facebook
Life Actions by Nikos Doulamis & Xenia Georgiadou - Facebook

Translation

Νυχτερινό Τραγούδι

Νυχτερινό Τραγούδι
Περδικάρης Αντώνης

HPA

HPA
Hellenic Pilots Association

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Επισκεψεις

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς (F00-F99)

Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που προκαλούνται από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F-19)


Αυτό το παράρτημα περιέχει μια ευρεία γκάμα διαταραχών οι οποίες διαφέρουν μεν όσον αφορά τη σοβαρότητά τους και την κλινική τους μορφή, αλλά που όλες οφείλονται στη χρήση μιας ή και περισσοτέρων ψυχοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορεί να έχουν χορηγηθεί από γιατρό ή και όχι.

Ο τρίτος χαρακτήρας του κωδικού ταυτοποιεί την ουσία και ο τέταρτος, προσδιορίζει την κλινική κατάσταση. Οι κωδικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως ενδείκνυται για κάθε προσδιοριζόμενη ουσία, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι κωδικοί των τεσσάρων χαρακτήρων δεν είναι εφαρμόσιμοι για όλες τις ουσίες.

Η ταυτοποίηση της ψυχοδραστικής ουσίας θα πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφοριών.

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, αναλύσεις αίματος και άλλων σωματικών υγρών, χαρακτηριστικά σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, κλινικές ενδείξεις, κλινική συμπεριφορά, όπως επίσης και άλλες ενδείξεις - όπως π.χ. κατοχή από τον ασθενή ψυχοδραστικών ουσιών ή σχετικές αναφορές από άλλα πληροφορημένα άτομα. Πολλοί χρήστες ναρκωτικών παίρνουν περισσότερο από ένα είδος ψυχοδραστικών ουσιών.

H κύρια διάγνωση θα πρέπει να ταξινομείται, ει δυνατόν, σύμφωνα με την ουσία ή την κατηγορία ουσιών που έχει προκαλέσει το κλινικό σύνδρομο που παρουσιάζει ο ασθενής ή που έχει συμβάλει κατά πολύ στην εμφάνισή του.

Οι άλλες διαγνώσεις θα πρέπει να κωδικοποιούνται στην περίπτωση που έχουν ληφθεί άλλες ψυχοδραστικές ουσίες σε δόσεις που επιφέρουν τοξίκωση (τέταρτος κοινός χαρακτήρας .0) ή σε βαθμό που προκαλούν βλάβη (τέταρτος κοινός χαρακτήρας .1), εξάρτηση (τέταρτος κοινός χαρακτήρας .2) ή άλλες διαταραχές (τέταρτος κοινός χαρακτήρας .3-.9).

Μόνο σε περιπτώσεις όπου ο τρόπος χρήσης της/των ψυχοδραστικής/κών ουσίας/ιών είναι χαοτικός και ανεξέλεγκτος, ή όπου η αλληλεπίδραση διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών είναι ανεξήγητα περιπεπλεγμένη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διάγνωση διαταραχών από πολλαπλή χρήση ουσιών (F19.-).

Δεν συμπεριλαμβάνεται: η κατάχρηση ουσιών που δεν δημιουργούν εξάρτηση (F55 )


Υποδιαιρέσεις κατηγοριών F10-F19

Οι κάτωθι υποδιαιρέσεις τεσσάρων-χαρακτήρων προορίζονται στο να χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες F10-F19:

0.Οξεία τοξίκωση

Μια κατάσταση που ακολουθεί της χορηγήσεως μιας ψυχοδραστικής ουσίας που προκαλεί ενοχλήσεις σε επίπεδο συνείδησης, νόησης, αντίληψης, συναισθημάτων, συμπεριφοράς ή και άλλων ψυχο-οργανικών λειτουργιών και αντιδράσεων.

Οι διαταραχές αυτές συνδέονται άμεσα με την οξεία φαρμακολογική δράση της ουσίας και σταδιακά σταματούν μέχρι που επέρχεται πλήρης ανάνηψη - εκτός από τις περιπτώσεις που έχει προκληθεί ζημιά στους ιστούς ή έχουν παρουσιαστεί άλλες επιπλοκές.

Οι επιπλοκές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τραυματισμό, εισρόφηση εμμέτου, κόμμα, σπασμούς και άλλες ιατρικές επιπλοκές.

Η φύση αυτών των επιπλοκών εξαρτάται από την φαρμακολογική τάξη της ουσίας, όπως επίσης και από τον τρόπο χορηγήσεώς της.

-Κατάσταση βαριάς μέθης (αλκοολισμός)
-Δυσάρεστες ψυχεδελικές εμπειρίες (ναρκωτικά)
-Κατάσταση μέθης NOS
-Παθολογική τοξίκωση
-Διαταραχές «έκστασης» και καταληψίας (τοξίκωση από ψυχοδραστικές ουσίες)

1.Κατάχρηση

Ο τρόπος χρήσης μιας ψυχοδραστικής ουσίας που επιφέρει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία.

Η ζημιά μπορεί να είναι οργανική (όπως στην περίπτωση της ηπατίτιδας από την ενδοφλέβια αυτοχορήγηση ψυχοδραστικών ουσιών) ή ψυχική (π.χ. επεισόδια καταθλιπτικής διαταραχής που έπονται της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών).

-Κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών

2.Σύνδρομο εξάρτησης

Μια ομάδα συμπεριφορικών, γνωσιακών και οργανικών φαινομένων που εμφανίζονται μετά την επαναλαμβανόμενη χρήση μιας ψυχοδραστικής ουσίας και στα οποία περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά, η έντονη επιθυμία του ατόμου να πάρει την ουσία, η δυσκολία του να ελέγξει τη χρήση της, η επιμονή του να την παίρνει παρόλες τις επιβλαβείς επιπτώσεις που αυτή έχει, η μεγαλύτερη προτεραιότητα που δίνει στη χρήση, παρά σε άλλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις, η όλο και αυξανόμενη ανοχή του και ορισμένες φορές, η κατάσταση σωματικής στέρησης.

Το σύνδρομο εξάρτησης μπορεί να ενυπάρχει για μια συγκεκριμένη ψυχοδραστική ουσία (π.χ. καπνός, αλκοόλ ή διαζεπάμη), για μια κατηγορία ουσιών (π.χ. οπιοειδή) ή για μια ευρύτερη γκάμα από φαρμακολογικά διαφορετικές ψυχοδραστικές ουσίες.

-Χρόνιος αλκοολισμός
-Διψομανία
-Εξάρτηση από ναρκωτικά

3.Κατάσταση στέρησης

Μια ομάδα συμπτωμάτων διαφορετικής κατηγοριοποίησης και έντασης που εμφανίζονται με τη διακοπή ή τη μείωση της πρόσληψης μιας ψυχοδραστικής ουσίας κατόπιν παρατεταμένης χρήσης της ουσίας αυτής.

Η έναρξη και η πορεία της κατάστασης στέρησης είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και έχουν άμεση σχέση με το είδος της ψυχοδραστικής ουσίας και τη δόση που λαμβάνεται ακριβώς πριν την παύση ή τη μείωση της χρήσης.

Η κατάσταση στέρησης μπορεί να έχει επιπλοκές λόγω σπασμών.

4.Κατάσταση στερητικού παραληρήματος

Μια κατάσταση όπου το σύνδρομο στέρησης, όπως προσδιορίζεται στον τέταρτο κοινό χαρακτήρα .3, έχει επιπλοκές λόγω παραληρήματος, όπως προσδιορίζεται στο F05.

Μπορεί επίσης να παρατηρηθούν σπασμοί. Όταν οι οργανικοί παράγοντες θεωρείται ότι παίζουν και αυτοί κάποιο ρόλο στην αιτιολογία, η κατάσταση θα πρέπει να καταχωρείται στο F05.8. Τρομώδες παραλήρημα (που προκαλείται από το αλκοόλ)

5.Ψυχωτική διαταραχή

Πρόκειται για μια ομάδα ψυχωτικών φαινομένων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσης ή μετά τη χρήση μιας ψυχοδραστικής ουσίας, τα οποία όμως δεν ερμηνεύονται μόνο στη βάση μιας οξείας τοξίκωσης και δεν αποτελούν μέρος των συμπτωμάτων του στερητικού συνδρόμου.

Η διαταραχή έχει ως βασικό σύμπτωμα τις ψευδαισθήσεις (κυρίως ακουστικές, αλλά οι οποίες συχνά επηρεάζουν περισσότερες από μια αισθητηριακές οντότητες), αντιληπτικές διαταραχές, παραληρητικές ιδέες (συχνά παρανοϊκής ή καταδιωκτικής φύσεως), ψυχοκινητικές διαταραχές (υπερδιέγερση ή εμβροντησία), όπως επίσης και αντικανονικό συναίσθημα, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ έντονου φόβου και έκστασης.

Η αισθητηριακή κατάσταση είναι συνήθως διαυγής, πιθανόν όμως να υπάρχει, σε κάποιο βαθμό, θόλωση της συνείδησης, αν και όχι σοβαρή σύγχυση.

Αλκοολικός:

- Ψευδιασθήτωση
- Ζήλια
- Παράνοια
- Ψύχωση NOS

Δεν συμπεριλαμβάνεται: Η προκαλούμενη από το αλκοόλ –ή άλλη ψυχοδραστική ουσία- υπολειμματική και όψιμα εμφανιζόμενη ψυχωτική διαταραχή (F10-F19 με τέταρτο κοινό χαρακτήρα .7).

6.Αμνησιακό σύνδρομο

Ένα σύνδρομο που συνδέεται με μια χρόνια και προτεταμένη έκπτωση της πρόσφατης και απώτερης μνήμης.

Συνήθως διατηρείται η άμεση ανάκληση υλικού, ενώ η πρόσφατη μνήμη είναι χαρακτηριστικά πιο διαταραγμένη απ’ ότι η απώτερη μνήμη.

Είναι συνήθως εμφανής η διαταραχή της αίσθησης του χρόνου και της ταξινόμησης των γεγονότων, όπως επίσης και η έκπτωση της ικανότητας του ατόμου να μαθαίνει νέες πληροφορίες.

Πιθανόν να υπάρχουν ενδείξεις μυθοπλασίας, αλλά η παρουσία της δεν είναι σταθερή.

Οι άλλες γνωσιακές λειτουργίες συνήθως διατηρούνται σε σχετικά καλό επίπεδο και οι αμνησιακές ατέλειες είναι δυσανάλογα περισσότερες από τις άλλες διαταραχές.

Αμνησιακή διαταραχή που προκαλείται από το αλκοόλ – ή τα ναρκωτικά.

Ψύχωση ή σύνδρομο Korsakoff που προκαλείται από το αλκοόλ –ή από άλλες ψυχοδραστικές ουσίες- ή που δεν προσδιορίζεται αλλιώς.

Δεν συμπεριλαμβάνεται: Μη αλκοολική ψύχωση ή σύνδρομο Korsakoff (F04.)

7.Υπολειματικό και όψιμα-εμφανιζόμενο ψυχωτικό σύνδρομο

Μια διαταραχή όπου οι αλλαγές, όσον αφορά στη γνωσιακή κατάσταση, το συναίσθημα, την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά, επιμένουν και πέρα από την περίοδο που λογικά διαρκεί η άμεση επήρεια της ψυχοδραστικής ουσίας.

Η πρώτη εμφάνιση της διαταραχής θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με τη χρήση της ψυχοδραστικής ουσίας.

Στις περιπτώσεις όπου η αρχική εμφάνιση της συγκεκριμένης κατάστασης είναι μεταγενέστερη του επεισοδίου(ων) της χρήσης μιας τέτοιας ουσίας, θα πρέπει να κωδικοποιείται εδώ μόνο όταν υπάρχουν σαφείς και ισχυρές ενδείξεις που αποδίδουν την κατάσταση στην υπολειμματική δράση της συγκεκριμένης ψυχοδραστικής ουσίας.

Μπορούμε, ως ένα βαθμό, να διαχωρίσουμε τις αναδρομές τύπου “flash back” από την ψυχωτική κατάσταση, από την σποραδική τους φύση, που συχνά το κάθε επεισόδιο έχει πολύ μικρή διάρκεια, καθώς και από την επανάληψη προηγούμενων εμπειριών που συνδέονται με τη χρήση αλκοόλ - ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών.

-Αλκοολική άνοια NOS
-Χρόνιο αλκοολικό εγκεφαλικό σύνδρομο
-Άνοια και άλλες ηπιότερες μορφές επιμένουσας έκπτωσης των γνωσιακών λειτουργιών
-Αναδρομές
-Ψυχωτική διαταραχή όψιμης έναρξης που προκαλείται από ψυχοδραστικές ουσίες
-Αντιληπτική διαταραχή που εμφανίζεται μετά τη χρήση ψευδαισθησιογόνων

Υπολειμματική:
- συναισθηματική διαταραχή
- διαταραχή προσωπικότητας και συμπεριφοράς

Δεν συμπεριλαμβάνεται: το προκαλούμενο από το αλκοόλ – ή άλλες ψυχοδραστικές ουσίες:
- σύνδρομο Κorsakoff (F10-F19 με τέταρτο κοινό χαρακτήρα .6)
- Ψυχωτική κατάσταση (F10-F19 με τέταρτο κοινό χαρακτήρα .5)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου